breathwork, andningsteknik

Breathwork

Breathwork är en aktiv andningsteknik, healingteknik och meditationsteknik, där man med hjälp av andningen rensar ut emotionell energi som fastnat i kropp och sinne.


Andningstekniken


Det underlättar frisläppandet av starka känslor som bland annat ilska och sorg. Det gör att du känner dig lugnare, öppen och mindre stressad.


Denna andningsteknik kan påverka dig känslomässigt, hjälper dig ha full tillit till din intuition, öppnar ditt hjärta vad gäller tacksamhet, självkärlek och självacceptans.


Bearbeta dina känslor


Trauman lagras i vårt nervsystem i kroppen. Mentalt kan man förstå och hantera trauman till en viss gräns, men för att kunna släppa helt, måste det ske somatiskt, alltså via kroppen. Genom att stimulera nervsystemet via en speciell andningsteknik, rensar vi lager efter lager av undertryckt sorg, frustration, ilska, rädsla och trauman. Det hjälper din kropp och sinne att bearbeta de känslor som tar för mycket av din energi. 


Min uppgift är att hålla ett tryggt space, att se dig, stötta dig, allt för att du ska tillåta dig att låta kroppen agera ventil, och släppa de känslor, gamla mönster som du är klar med, helt i den takt som du tillåter. Kontakta mig om du vill veta mer om breathwork.


Breathwork-sessionen


Sessionen pågår under 75 min, vi börjar med ett kort samtal där vi stämmer av ditt behov. Den aktiva andningsdelen är ungefär 40 min och därefter följer en mjuk vila, där du samtidigt får ta emot healing. Vi avslutar med att gå igenom din upplevelse.


Boka tid för breathwork


Träffa mig fysiskt i Borås eller digitalt via Zoom.